onofrio_pepe_icaro

Icaro

bozzetto, bronzo, 14×18 cm